OBJECTE

Aquestes indicacions generals tenen com a finalitat, regular tant l’accés com la utilització de la xarxa WIFI que el CLIENT-LOCAL posa a disposició dels usuaris de forma gratuïta.

L ús del servei implica l’acceptació plena i sense reserves de tots els termes i condicions establerts en aquest document.

La Borda Creativa SL es reserva el dret a modificar aquestes condicions, fet que serà comunicat als usuaris abans de l’inici de la connexió. Si l’usuari accedeix i utilitza el servei després de la modificació de condicions, s’entendrà que les accepta.

DESTINATARIS DEL SERVEI

Tota persona física major de 14 anys que es trobi ubicada en el LOCAL-CLIENT.
QUEDA PROHIBIDA L’UTILITZACIÓ D’AQUEST SISTEMA A MENORS DE 14 ANYS.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

L’usuari podrà connectar-se a la xarxa Wi-fi personalitzada del CLIENT-LOCAL. Amb aquest objectiu la xarxa Wi-fi oferta, el dirigirà a la web d’accés del CLIENT-LOCAL en la qual es reflectiran aquestes condicions generals i les formes d’accés a la connexió a internet.
Per tal de poder accedir a la connexió a Internet és facilitaran dos opcions d’accés:

 • Mitjançant LOGIN a la xarxa social Facebook i la seva aplicació Facebook-Connect.
 • Mitjançant un formulari de registre on es senyalaran unes dades com a obligatòries.

La realització del registre implica el tractament de dades personals dels usuaris.

Si el registre es realitza a través de Facebook es consultaran i tractaran: edat, lloc de procedència, idioma així com el sistema operatiu que s’utilitzi per a la connexió i la ubicació així com el temps empleat en la connexió. El registre mitjançant xarxa social implicarà l’opció de M’AGRADA o CHECK IN a la xarxa social.

Si el registre es realitza mitjançant formulari es tractaran:
L’usuari haurà de marcar la casella de HE LLEGIT I ACCEPTO AQUEST TERMES I CONDICIONS per a poder accedir a la navegació, amb això dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades.

BLICACIONS DE L’USUARI

L’usuari és compromet a facilitar dades fidedignes en el registre d’accés a la xarxa Wi-fi personalitzada oferta pel LOCAL-CLIENT, comprometent-se aquesta a no facilitar dades a tercers. En cas de registre per correu electrònic pot realitzar la modificació de les seves dades en la següent direcció de correu electrònic:
L’usuari es compromet a no utilitzar l’accés Wi-fi per a realitzar practiques contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic o aquelles que puguin ser nocives pper als interessos de tercers.
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu l’usuari és compromet a no realitzar conductes tals com:

 • Mal ús per part dels usuaris de la connexió oferta per la xarxa Wi-fi personalitzada del client entenent-se coma a tal amb caràcter enunciatiu que no limitatiu
 • L ús de programes d’intercanvi d’arxius.
 • Ús o descàrrega de programes per part d’usuaris que puguin produir la interrupció del servei.
 • Descàrrega de fitxers que puguin contenir virus.
 • Pàgines web amb contingut pornogràfic.
 • Comissió de ciberdelictes.
 • Hacking.

L’usuari serà responsable de tots els danys o prejudicis que causi a tercers.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

LA BORDA CREATIVA no es fa responsable de cap dany causat a i/o sofert per els usuaris – incloent el CLIENT LOCAL – com puguin ser virus, intercepció, eliminació, modificació, alteració del ús de la connexió a internet que puguin realitzar els usuaris.

El CLIENT-LOCAL exonera a LA BORDA CREATIVA per els usos il·legals o fraudulents que es puguin arribar a fer com a conseqüència de la connexió.

LA BORDA CREATIVA no es responsable de la interrupció ni dels nivells de velocitat i qualitat de la connexió, ni de l’operativa dels serveis als que l’usuari accedeix a través d’ internet.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la llei orgànica , Llei 15/2003, de 18 de desembre Qualificada de protecció de dades personals les dades recollides per a l’accés a la xarxa Wi-fi personalitzada oferta pel CLIENT-LOCAL, seran incorporats a fitxers de titularitat de LA BORDA CREATIVA degudament notificats i inscrits al registre públic d’inscripció de fitxers de dades personals gestionat per l’Agència Andorrana de protecció de dades, Registre General de l’Agència ANDORRANA de PROTECCIÓ DE DADES.
La finalitat del tractament serà:

 • Remeses de comunicació comercials via xarxa social FACEBOOK.
 • Remesa de comunicacions comercials via correu electrònic.
 • Gestió i elaboració d’estadístiques d’ús de la xarxa Wi-fi personalitzada.

Les comunicacions comercials via xarxa social consistiran en ofertes que el client-local oferirà als seus usuaris.
Les comunicacions comercials via correu electrònic consistiran en ofertes comercials de LA BORDA CREATIVA, així com de CLIENTS de LA BORDA CREATIVA relacionats amb el sector de l’Hosteleria i el turisme.
En cap cas l’empresa cedirà dades a tercers.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les seves dades de caràcter personal, mitjançant un escrit dirigit a: hola@wifan.ad

LA BORDA CREATIVA

A la següent direcció de correu electrònic: hola@wifan.ad

Amb còpia de DNI, passaport o document que l’identifiqui.

BAIXA DE COMMUNICACIONS COMERCIALS

Si l’usuari vol donar-se de baixa de les comunicacions comercials relatives per correu electrònic, disposarà de l’opció UNSUSCRIBE en cada correu electrònic rebut, el que implicarà la cancel·lació de tots les seves dades dels fitxers. Com a mitja alternatiu s’ofereix la següent direcció de correu electrònic:

Si l’usuari vol deixar de rebre comunicacions via xarxa social, ha de canviar l’estat de M’AGRADA a NO M’AGRADA a la seva xarxa social FACEBOOK.

MESURES DE SEGURETAT

La borda creativa S.L. garantida que d’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2003, de 18 de desembre qualificada de protecció de dades personals ha adoptat les mesures tècniques formatives i organitzatives per tal de garantitzar la confidencialitat i integritat de les dades recaptades, evitant accessos no autoritzats.

LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació vigent al Principat d’Andorra . Per qualsevol qüestió o litigi que pugui derivar-se ambdues parts renuncien expressament a la Llei que pugui correspondre’ls-hi sotmetent-se als jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.